Mr.Anil Kumar Singh

Mr.Anil Kumar Singh

OFFICE SUPERINTENDENT
Mr.K. P. John

Mr.K. P. John

Accountant

9434037383

Mr. Souven Chakraborty

Mr. Souven Chakraborty

Quartermaster

9474723002

Mr. Pankaj Kr Ghosh

Mr. Pankaj Kr Ghosh

Mess Manager

9434657178

Mr. Ajit Prabhakaran

Mr. Ajit Prabhakaran

Hostel Supdt.

9475183586

Mrs. Sima Nayek

Mrs. Sima Nayek

Matron

9933965440

Mr. Mani Kumar Tamang

Mr. Mani Kumar Tamang

Nursing Assistant

9832493591

Mr. Manmohan Das

Mr. Manmohan Das

UDC

9475183753

Mr. Pradip Thakur

Mr. Pradip Thakur

UDC

9832264570

Mr. Satyabrata Samal

Mr. Satyabrata Samal

LDC

9434304971

Mr. Shankar Pandit

Mr. Shankar Pandit

LDC
Mr. Suraj Bishwakarma

Mr. Suraj Bishwakarma

LDC
Mr. Abhay Singh

Mr. Abhay Singh

LDC
Mr.Sujoy Roy

Mr.Sujoy Roy

LDC
Mr. Lal Mohan Mahato

Mr. Lal Mohan Mahato

Driver
Mr. Nirmal Chatterjee

Mr. Nirmal Chatterjee

Driver
Mr. Anil Prabhakaran

Mr. Anil Prabhakaran

Ward Boy

9932363546

Mr. Bedabindu Sarkar

Mr. Bedabindu Sarkar

Ward Boy